Κατάλογος Διδασκόντων

Ελπίδα Ρίκου
Σπούδασε στην Αθήνα και το Παρίσι Κοινωνιολογία (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Κοινωνική Ψυχολογία (D.E.A. και Doctorat, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), Κοινωνική Ανθρωπολογία (D.E.A. Université Paris V- Sorbonne) και Εικαστικές Τέχνες (Α.Σ.Κ.Τ.). Οι έρευνές της αφορούν τις κοινωνικές παραστάσεις του χώρου, του σώματος, της ασθένειας και του θανάτου, την ιστορία και τα σύγχρονα ζητούμενα της ανθρωπολογίας της τέχνης και τις σχέσεις της με τις καλλιτεχνικές πρακτικές. Συντονίζει το ερευνητικό/ καλλιτεχνικό project «Φωνές» στο οποίο συμμετέχει ως ανθρωπολόγος και εικαστικός. ‘Εχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και τόμους και έχει κάνει επιστημονική επιμέλεια και εισαγωγή στο βιβλίο του M. Augé “Για μια ανθρωπολογία των σύγχρονων κόσμων» (εκδόσεις Αλεξάνδρεια). ‘Εχει διδάξει σε διάφορα πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Θεσσαλίας, Αθηνών και Πάντειο) και διετέλεσε Επιμελήτρια του τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Διδάσκει Ανθρωπολογία της Τέχνης στο Τμήμα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Α.Σ.Κ.Τ.
< 1 >