Κατάλογος Διδασκόντων

Ιωάννης Σκουληκάρης
Οικονομολόγος με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Διοικητική και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Διετέλεσε ανώτερο διοικητικό στέλεχος Τραπεζικού Ομίλου και είναι Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα στρατηγικής και H.R. Έχει εκπαιδεύσει στελέχη μεγάλου αριθμού εταιρειών, βιομηχανίας, εμπορίου και υπηρεσιών.
< 1 >