Κατάλογος Διδασκόντων

Ανθούλα Φιλιππίδου-Aνδρουτσοπούλου
Πτυχίο Κλασικών Γλωσσών και Φιλολογιών, Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, Τουρκία. Μεταπτυχιακές Σπουδές Αγγλικής Γλώσσας και Γλωσσολογίας, University of Cambridge, UK. Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Έχει εργαστεί στο Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ως ερευνήτρια καθώς και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Διδάσκει Τουρκικά στη Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών Γ.Ε.Σ.
< 1 >