Κατάλογος Διδασκόντων

Άγγελος Ψιλόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός. Πτυχίο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ε.Μ.Π. Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. (υπότροφος Ι.Κ.Υ.). Διδάσκει στο Τμήμα Διακοσμητικής της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Είναι συνεργάτης του μεταπτυχιακού προγράμματος «Σύνθεση- Χώρος-Πολιτισμός» του Ε.Μ.Π. Έχει υλοποιήσει μετασκευές κτιρίων και εσωτερικών χώρων και έχει εκπονήσει χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες. Έχει λάβει διακρίσεις σε τοπικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, όπως στο ACADIA International Design Competion “Library in the Information Age» και έχει δώσει διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια με πιο πρόσφατη τη συμμετοχή του στο Διεθνές Συνέδριο «Αειφορικά Κτίρια για μια Πράσινη Πόλη» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα: «Περιβαλλοντική Ποιότητα του Σχεδιασμού του Εσωτερικού Χώρου».
< 1 >