Κατάλογος Διδασκόντων

Πρόδρομος Βλάμης
Οικονομολόγος. Απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε πρώτα στο Πανεπιστήμιο York στο Ηνωμένο Βασίλειο και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά (MSc Economics) και, στη συνέχεια, στο Πανεπιστήμιο Cambridge (Emmanuel College) από όπου και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων (MPhil Land Economy) και Διδακτορικό (Ph.D) στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως Λέκτορας Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Cambridge, Department of Land Economy, (διορίστηκε σε ηλικία 29 ετών), ως μετα-διδακτορικός ερευνητικός εταίρος (Post-doctoral Research Fellow) στο Πανεπιστήμιο Harvard (2004-2006) και ανώτερος ερευνητικός εταίρος (Senior Research Fellow) και επισκέπτης ερευνητικός εταίρος (Visiting Fellow) στο Ελληνικό Παρατηρητήριο, London School of Economics & Political Science (2010-2012). Διορίστηκε ως Σύμβουλος-μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων €1,4 δισεκατομμύρια) του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, σε ηλικία 36 ετών.
< 1 >