Αγγελία για καθηγητές

Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει :

 

Πρόγραμμα International Baccalaureate

Καθηγητή για τη διδασκαλία -στην αγγλική γλώσσα- των  ακόλουθων μαθημάτων:

Επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές και εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε αντίστοιχη θέση.

 • Biology
 • Business Management
 • Environmental Systems
 • Social Anthropology
 • English


Γυμνάσιο και το Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού

Καθηγητές των εξής ειδικοτήτων:

 • Οικονομικών
 • Βιολογίας
 • Κοινωνιολογίας
 • Αγγλικών
 • Τεχνολογίας
 • Πληροφορικής

 

Επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε αντίστοιχη θέση. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στο www.haef.gr «Θέλω να εργαστώ στο Κολλέγιο – Ηλεκτρονική Αίτηση Πρόσληψης», αναφέροντας τον κωδικό θέσεως IB1-17 για το Πρόγραμμα International Baccalaureate και ΕΕΙ1-17 για το Γυμνάσιο και Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών- Κολλεγίου Ψυχικού