Τεχνικός Η/Υ – Βοηθός Εργαστηρίου – Help Desk Support

 

Τεχνικός Η/Υ – Βοηθός Εργαστηρίου –

Help Desk Support

(με σύμβαση αορίστου χρόνου)

για το Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Ψυχικού

στην Κάντζα  Αττικής

 

Τα κύρια καθήκοντα του Τεχνικού Η/Υ  είναι:
 • Υποστήριξη (Help Desk) 1ου επιπέδου χρηστών της σχολικής μονάδας
 • Συντήρηση και Διαχείριση Λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στους υπολογιστές της σχολικής μονάδας.
 • Υποστήριξη δικτύου και διαδικτύου.
 • Υποστήριξη Datacenter σχολικής μονάδας.
 • Υποστήριξη εξοπλισμού IT σχολικής μονάδας (smartboards, projectors, PCs κ.α.).
 • Ενημέρωση/αναβάθμιση λογισμικού/λειτουργικών συστημάτων
 • Έλεγχος συστημάτων ασφαλείας πληροφοριών της σχολικής μονάδας.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο AEI/ΤΕΙ σε κατεύθυνση Πληροφορικής/Δικτύων.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών Microsoft desktop (Windows, Office) και server (Windows Server 2012/2012R2/2016).
 • Προϋπηρεσία σε εγκατάσταση, διαχείριση, παραμετροποίηση System Center τεχνολογιών (System Center Configuration Management, OS deployment, Operations Management κ.α.).
 • Πολύ καλή γνώση και εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση δικτύων.
 • Επιθυμητή γνώση χρήσης λειτουργικών συστημάτων και προϊόντων Apple.
 • Επιθυμητές γνώσεις γλωσσών scripting ή/και γλωσσών-μεθόδων προγραμματισμού και ανάπτυξης εφαρμογών.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στο www.haef.gr  «Θέλω να εργαστώ στο Κολλέγιο – Ηλεκτρονική Αίτηση Πρόσληψης» αναφέροντας τον κωδικό θέσεως IT17-1

                              

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην:

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

e-mail : pers_off@haef.gr

τηλ. 210 67.98.231