Βασικοί Κανόνες Φοίτησης & Σχολικής Ζωής στα Σχολεία του ΕΕΙ

Κατά τις εγγραφές για το σχολικό έτος 2015-2016 –όπως κάθε χρόνο– θα ζητηθεί από τους γονείς να υπογράψουν ότι αποδέχονται αυτούς τους «Βασικούς Κανόνες».

Η αποδοχή τους από τους γονείς αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή των παιδιών τους στα Σχολεία του ΕΕΙ.