Γέφυρα Πεζών-Γέφυρα Παιδιών

Συμπληρώθηκαν 5 χρόνια λειτουργίας της Γέφυρας Πεζών-Γέφυρας Παιδιών της Γέφυρας του Κολλεγίου στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την οδό Στεφάνου Δέλτα (Ψυχικό).