Το νέο Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι.

  

 

 

Η Γενική Συνέλευση των Μελών του ΕΕΙ

 

 

Στις 30 Νοεμβρίου 2017 διεξήχθη η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ανακοίνωση του Αλέξανδρου Σαμαρά ότι δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος προς επανεκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο, την αποχώρηση του Σέργιου Αμπαριώτη από το Δ.Σ., με την ολοκλήρωση της θητείας του, και την εκλογή, ως νέων μελών, του Δαμιανού Αμπακούμκιν και του Βασιλείου Νειάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: ΝικόλαοςΤσαβλίρης, Πρόεδρος.  Πέτρος Αλιβιζάτος, Αντιπρόεδρος. Αννίκα Παπαντωνίου, Γενική Γραμματέας. Αλέξιος Πιλάβιος, Ταμίας. Δαμιανός Αμπακούμκιν, Ήρα Βαλσαμάκη-Ράλλη, Ζωή Δασκαλάκη-Βασιλείου, Νικηφόρος Διαμαντούρος, Απόστολος Δοξιάδης, Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος, Βασίλειος Νειάδας, μέλη.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως νέο μέλος του Σωματείου τον Γεράσιμο Αλιβιζάτο.