Ιατρικά Δικαιολογητικά


Οι γονείς του μαθητή οφείλουν να προσκομίζουν στη σχολική μονάδα, κατά την εγγραφή στο νέο έτος, τα εξής ιατρικά δικαιολογητικά: Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή και Ιατρική Βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται ότι ο μαθητής μπορεί να συμμετέχει σε  όλες τις αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου (συμπεριλαμβανομένης της κολύμβησης).

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) έχει ισχύ τριών ετών και κατατίθεται στην Α΄ και Δ΄ τάξη Δημοτικού, στην Α΄ τάξη Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη Λυκείου. Η προσκόμιση της Ιατρικής Βεβαίωσης είναι υποχρεωτική κάθε χρόνο και έχει ισχύ μόνο για το σχολικό έτος για το οποίο κατατίθεται. Επιπλέον στην Ε΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων είναι απαραίτητη η κατάθεση Προαγωνιστικού Καρδιολογικού Ελέγχου.

Απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά ανά τάξη:

1η και 4η  Δημοτικού:  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή & Ιατρική Βεβαίωση


2η, 3η και 6η  Δημοτικού: Ιατρική Βεβαίωση


Δημοτικού:
Ιατρική Βεβαίωση & Προαγωνιστικός Καρδιολογικός Έλεγχος

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ, Ι.Β.

Α' Γυμνασίου και Α' Λυκείου: Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή & Ιατρική Βεβαίωση

Υπόλοιπες τάξεις Γυμνασίου, Λυκείου & Ι.Β.: Ιατρική ΒεβαίωσηΠΡΟΣΟΧΗ

  1. Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης και υπογραφής του ΑΔΥΜ και της Ιατρικής Βεβαίωσης έως και την Α΄ Λυκείου είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι ή καρδιολόγοι.

    Για τις Β΄ και Γ΄ Γενικού Λυκείου καθώς και για τα δύο έτη του IBDP, οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης και υπογραφής της Ιατρικής Βεβαίωσης είναι παθολόγοι ή καρδιολόγοι.

    ΑΔΥΜ ή Ιατρικές βεβαιώσεις υπογεγραμμένα από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά.

    Ο Προαγωνιστικός Καρδιολογικός Έλεγχος που κατατίθεται για τους μαθητές της Ε΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων πραγματοποιείται και υπογράφεται αποκλειστικά από καρδιολόγο.

     

  2. Αν τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά δεν κατατεθούν έως την έναρξη του σχολικού έτους, ο μαθητής / η μαθήτρια δεν θα μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

 

Σημειώνεται ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν σε αντιπροσωπευτικές ομάδες ΔΕΝ είναι πλέον απαραίτητο να καταθέσουν δεύτερη ιατρική βεβαίωση κατά το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου όπως ίσχυε έως πέρυσι.

Τα έντυπα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τις οικείες γραμματείες ή να τα εκτυπώσετε από τους σχετικούς συνδέσμους.