Η Φιλοσοφία και Αποστολή του Κολλεγίου

Οι ιδρυτές του Κολλεγίου «ονειρεύουνταν σχολείο που να βγάζη στην κοινωνία μας άνδρες με πατριωτισμό αλλά και με ανθρωπισμό, τίμιους χαρακτήρες, παλληκάρια σωματικώς και πνευματικώς καταρτισμένα για τον αγώνα του βίου, όπως παρουσιάζεται σήμερα, με τις στοιχειώδεις γνώσεις που δίνει η μέση εκπαίδευση και προ πάντων με θέληση να μάθουν περισσότερα και με μέθοδο να μελετούν και να προσκτούν άλλες γνώσεις από τη ζωή και από την μελέτη». (Απόσπασμα από άρθρο του Στεφάνου Δέλτα στο περιοδικό «Εργασία», 1932)

Η εκπαιδευτική και παιδαγωγική φιλοσοφία του Κολλεγίου «αναδύεται» μέσα από το κείμενο «Δήλωση Αποστολής» (Mission Statement) του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος:

«Αποστολή του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος είναι να προσφέρει παιδεία ανωτάτου επιπέδου -με διεθνή κριτήρια- και να καλλιεργεί στους μαθητές του εκείνες τις ικανότητες της ψυχής, του σώματος και του πνεύματος που είναι αναγκαίες για κάθε υπεύθυνο πολίτη της Ελλάδας και του κόσμου: Ηθικό σθένος, πνευματική πειθαρχία, ανθρωπιά και κατανόηση, ακλόνητη αφοσίωση στη δικαιοσύνη και στην αλήθεια, έμπρακτη κοινωνική ευαισθησία. Σκοπός μας είναι να εμφυσήσουμε στους μαθητές, με τη διδασκαλία και με το παράδειγμα, ισχυρή αίσθηση του μέτρου, επιζητώντας με τον τρόπο αυτό να τους εξασφαλίσουμε δεσμούς μεταξύ γνώσεως και κρίσεως και τη διασύνδεση πνευματικής ικανότητας και υπευθυνότητας. Έτσι, τιμούμε τις διαχρονικές αξίες τις ενσαρκωμένες στην παράδοση τόσο της Ελλάδας, της Ευρώπης ευρύτερα και της Αμερικής. Έτσι, καλλιεργούμε βαθύ σεβασμό για την Ελληνική κληρονομιά σε όλο τον πλούτο, την πολυπλοκότητά της και οικουμενικότητα της

Κύριοι άξονες για την υλοποίηση των επιδιώξεων αυτών είναι:

  • Η έμφαση στην ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και κριτικής ικανότητας.
  • Ο αρμονικός συνδυασμός της ανθρωπιστικής παιδείας με τη σύγχρονη τεχνολογία, της πολιτιστικής μας παράδοσης με τα διεθνή πνευματικά-εκπαιδευτικά ρεύματα.
  • Η εξοικείωση με την έρευνα και η απόκτηση δεξιοτήτων για την εμβάθυνση σε ειδικότερα γνωστικά πεδία.
  • Η ισόρροπη ανάπτυξη της ατομικής πρωτοβουλίας και ελευθερίας με τη συλλογική υπευθυνότητα και συνεργασία.

Η επίτευξη των στόχων του ΕΕΙ διασφαλίζεται:

  • Με την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των μαθημάτων του κανονικού ακαδημαϊκού προγράμματος
  • Με την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων, που δίνουν έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών, στην ευρεία αξιοποίηση της βιβλιοθήκης και των εργαστηρίων, στη χρήση πολλαπλών βιβλίων κ.ά.
  • Με τη συστηματική καλλιέργεια και προβολή προτύπων, πνευματικών, κοινωνικών και ηθικών αξιών
  • Με ένα πλέγμα εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, όπως: Μαθητικοί όμιλοι, μαθητικές εκδόσεις, συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού, συμμετοχή σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και σε Κοινοτικά προγράμματα κ.ά.
  • Με σειρά Κολλεγιακών θεσμών, που λειτουργούν επί δεκαετίες: π.χ., ρητορικοί διαγωνισμοί, βραβεία, Μαθητικές Κοινότητες (για την εξοικείωση των μαθητών με τις δημοκρατικές διαδικασίες, την ενθάρρυνση της ενασχόλησης με τα κοινά και την προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης), κ.ά.

 


ΣΤ. ΔΕΛΤΑ - ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ