ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

102.2

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI(b)

€ 220
έναρξη 16/10/2018, Τρίτη / 5:00-7:00, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
103.6

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ(f)

€ 310
έναρξη 16/10/2018, Τρίτη & Πέμπτη / 7:15-8:45, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
104.2

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ IV(b)

€ 310
έναρξη 15/10/2018, Δευτέρα & Τετάρτη / 7:15-8:45, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
104.4

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV(d)

€ 310
έναρξη 15/10/2018, Δευτέρα & Τετάρτη / 7:15-8:45, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
105.2

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ V(b)

€ 220
έναρξη 18/10/2018, Πέμπτη / 5:00-7:00, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
110.1

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ENGLISH CONVERSATION

€ 180
έναρξη 16/10/2018, Τρίτη / 7:15-8:45, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
111.1

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: BUSINESS ENGLISH

€ 180
έναρξη 18/10/2018, Πέμπτη / 7:15-8:45, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
121.1

MODERN GREEK: COMMUNICATE IN GREEK Ι(a): Αρχάριοι

€ 310
έναρξη 15/10/2018, Δευτέρα & Τετάρτη / 5:00-6:30, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
122.1

MODERN GREEK: COMMUNICATE IN GREEK ΙI(a)

€ 310
έναρξη 15/10/2018, Δευτέρα & Τετάρτη / 6:30-8:00, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
131.1

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι(a): Αρχάριοι

€ 220
έναρξη 16/10/2018, Τρίτη / 5:15-7:15, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
132.1

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ(a)

€ 220
έναρξη 16/10/2018, Τρίτη / 7:30-9:30, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
134.1

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ IV(a)

€ 220
έναρξη 18/10/2018, Πέμπτη / 5:15-7:15, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
136.1

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: COURS DE CONVERSATION: Bienvenue en France

€ 180
έναρξη 18/10/2018, Πέμπτη / 7:30-9:00, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
141.1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι(a): Αρχάριοι

€ 310
έναρξη 17/10/2018, Τετάρτη / 6:00-9:15, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
146.1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: KOMMUNIKATIONSFERTIGKEIT

€ 180
έναρξη 16/10/2018, Τρίτη / 6:00-7:30, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
151.1

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι(a): Αρχάριοι

€ 220
έναρξη 18/10/2018, Πέμπτη / 6:30-8:30, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
155.1

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: LETTURE E CONVERSAZIONI ITALIANE

€ 180
έναρξη 18/10/2018, Πέμπτη / 5:00-6:30, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
161.1

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι(a): Αρχάριοι

€ 310
έναρξη 16/10/2018, Τρίτη & Πέμπτη / 7:00-8:30, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
166.1

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: CONVERSACIÓN

€ 180
έναρξη 16/10/2018, Τρίτη / 5:30-7:00, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
171.1

TOYPKIKH ΓΛΩΣΣΑ KAI ΠOΛITIΣMOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ I(a): Αρχάριοι

€ 310
έναρξη 15/10/2018, Δευτέρα & Τετάρτη / 5:00-6:30, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
172.1

TOYPKIKH ΓΛΩΣΣΑ KAI ΠOΛITIΣMOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ II(a)

€ 310
έναρξη 15/10/2018, Δευτέρα & Τετάρτη / 6:30-8:00, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
175.1

TOYPKIKH ΓΛΩΣΣΑ KAI ΠOΛITIΣMOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ V(a)

€ 310
έναρξη 15/10/2018, Δευτέρα & Τετάρτη / 8:00-9:30, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες