ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

425.1

E-SHOP

€ 220
Πέμπτη 18/10, 25/10, 1/11, 8/11 / 5:30-8:30, Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
432.1

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ PERSONAL BRANDING

€ 110
Δευτέρα 15/10, 22/10 / 5:30-8:30, Διάρκεια: 2 Εβδομάδες
433.1

Η ΠΕΙΘΩ: Μια Δεξιότητα Ζωής που Διδάσκεται

€ 160
Δευτέρα 19/11, 26/11, 3/12 / 5:30-8:30, Διάρκεια: 3 Εβδομάδες
438.1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Ι

€ 160
Δευτέρα 29/10, 5/11, 12/11 / 5:30-8:30, Διάρκεια: 3 Εβδομάδες
471.1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ι (EVENT MANAGEMENT Ι)

€ 220
Τετάρτη 17/10, 24/10, 31/10, 7/11 / 5:30-8:30, Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
471.2

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙI (EVENT MANAGEMENT ΙΙ )

€ 220
Τετάρτη 14/11, 21/11, 28/11, 5/12 / 5:30-8:30, Διάρκεια: 4 Εβδομάδες