ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

504.1

ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΩ ENΑ SITE ή BLOG

€ 110
έναρξη 11/10/2017, Τετάρτη / 5:30-7:00, Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
510.1

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

€ 220
έναρξη 12/10/2017, Πέμπτη / 7:15-8:45, Διάρκεια: 8 Εβδομάδες
532.1

PERSONAL BRANDING

€ 160
Δευτέρα 9/10, 16/10, 23/10 / 5:30-8:30, Διάρκεια: 3 Εβδομάδες
538.1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

€ 160
Δευτέρα 30/10, 6/11, 13/11 / 5:30-8:30, Διάρκεια: 3 Εβδομάδες
561.1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

€ 220
Τρίτη 10/10, 17/10, 24/10, 31/10 / 5:30-8:30, Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
571.1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ι (EVENT MANAGEMENT)

€ 220
Τετάρτη 11/10, 18/10, 25/10, 1/11 / 5:30-8:30, Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
572.1

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

€ 220
Τετάρτη 8/11, 15/11, 22/11, 29/11 / 5:30-8:30, Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
601.1

DIGITAL MARKETING FOUNDATIONS

€ 280
έναρξη όποια ημερομηνία επιθυμείτε/30 ημέρες / , Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
602.1

WEB ANALYTICS

€ 280
έναρξη όποια ημερομηνία επιθυμείτε/30 ημέρες / , Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
603.1

SOCIAL MEDIA

€ 280
έναρξη όποια ημερομηνία επιθυμείτε/30 ημέρες / , Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
604.1

CONVERSION OPTIMISATION

€ 280
έναρξη όποια ημερομηνία επιθυμείτε/30 ημέρες / , Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
605.1

PPC

€ 280
έναρξη όποια ημερομηνία επιθυμείτε/30 ημέρες / , Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
606.1

SEARCH ENGINE OPTIMISATION (SEO)

€ 280
έναρξη όποια ημερομηνία επιθυμείτε/30 ημέρες / , Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
607.1

MOBILE MARKETING

€ 280
έναρξη όποια ημερομηνία επιθυμείτε/30 ημέρες / , Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
608.1

E-MAIL MARKETING

€ 280
έναρξη όποια ημερομηνία επιθυμείτε/30 ημέρες / , Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
609.1

CONTENT MARKETING

€ 280
έναρξη όποια ημερομηνία επιθυμείτε/30 ημέρες / , Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
610.1

DISPLAY ADVERTISING

€ 280
έναρξη όποια ημερομηνία επιθυμείτε/30 ημέρες / , Διάρκεια: 4 Εβδομάδες