ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ

401.1

ΜΠΑΛΕΤΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ι

€ 210
έναρξη 22/2/2018, Πέμπτη / 6:30-8:00, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
401.2

ΜΠΑΛΕΤΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΙΙ

€ 210
έναρξη 20/2/2018, Τρίτη / 7:30-9:00, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
403.1

YOGA

€ 110
έναρξη 14/2/2018, Τετάρτη / 5:30-7:00, Διάρκεια: 7 Εβδομάδες
404.1

YOGA

€ 110
έναρξη 15/2/2018, Πέμπτη / 6:00-7:30, Διάρκεια: 7 Εβδομάδες
407.1

CROSSFIT

€ 200
έναρξη 12/2/2018, Δευτέρα / 5:30-6:30, Διάρκεια: 10 Εβδομάδες
407.2

CROSSFIT

€ 200
έναρξη 14/2/2018, Τετάρτη / 5:30-6:30, Διάρκεια: 10 Εβδομάδες