ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ

CROSSWIM

€ 85
έναρξη 06/11/2018, Τρίτη & Πέμπτη / 7:30-8:30, Διάρκεια: /μήνα Εβδομάδες

CROSSWIM

€ 85
έναρξη 06/11/2018, Τρίτη & Πέμπτη / 8:30-9:30, Διάρκεια: /μήνα Εβδομάδες

PILATES

€ 25
έναρξη 12/9/2018, Τετάρτη / 5:15-6:15, Διάρκεια: /μήνα Εβδομάδες

YOGA

€ 25
έναρξη 13/9/2018, Πέμπτη / 5:30-6:30, Διάρκεια: /μήνα Εβδομάδες

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ

€ 30
έναρξη 11/9/2018, Τρίτη & Πέμπτη / 7:00-8:30, Διάρκεια: /μήνα Εβδομάδες

ΜΠΑΛΕΤΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ι

€ 210
έναρξη 18/10/2018, Πέμπτη / 6:45-8:15, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες

ΜΠΑΛΕΤΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΙΙ

€ 210
έναρξη 16/10/2018, Τρίτη / 7:30-9:00, Διάρκεια: 14 Εβδομάδες