Αρχείο Εκδηλώσεων

Εδώ θα βρείτε τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Βιβλιοθήκη μας τα προηγούμενα έτη.

Σχολικό έτος
 

2015-2016

 

2014-2015

 

2013-2014

 

2012-2013
xm

 
2005-2006

2004-2005
 
2003-2004