Παρουσίαση βιβλίου «Το μυστικό του Οδυσσέα»

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
09:20 - 10:00
Βιβλιοθήκη Λατσείου

Παρουσίαση βιβλίου στο 5β. Η συγγραφέας Λένα Τερκεσίδου θα παρουσιάσει το βιβλίο της «Το μυστικό του Οδυσσέα».

Θέμα: Γνωρίζω την Ελλάδα