Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος «Φρανκ»

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017
11:00 - 11:40
Βιβλιοθήκη Λατσείου
Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος στο 2α. Η εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση θα παρουσιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φρανκ» βασισμένο στο βιβλίο «Ο μικρός Φρανκ αρχιτέκτονας».

Θέμα: Επαγγέλματα, σεβασμός, οικογένεια