Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος «Φρανκ»

Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2017
08:30 - 09:15
Βιβλιοθήκη Λατσείου
Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος στο 2β. Η εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση θα παρουσιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φρανκ» βασισμένο στο βιβλίο «Ο μικρός Φρανκ αρχιτέκτονας».

Θέμα: Επαγγέλματα, σεβασμός, οικογένεια