Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος «Φρανκ»

Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017
10:10 - 10:50
Βιβλιοθήκη Λατσείου
Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος στο 2δ. Η εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση θα παρουσιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φρανκ» βασισμένο στο βιβλίο «Ο μικρός Φρανκ αρχιτέκτονας».

Θέμα: Επαγγέλματα, σεβασμός, οικογένεια