Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος «Φρανκ»

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017
12:40 - 13:20
Βιβλιοθήκη Λατσείου
Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος στο 2γ. Η εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση θα παρουσιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φρανκ» βασισμένο στο βιβλίο «Ο μικρός Φρανκ αρχιτέκτονας».

Θέμα: Επαγγέλματα, σεβασμός, οικογένεια