Παρουσίαση βιβλίου «Η κ. Ανακύκλωση και η περιπέτεια των σκουπιδιών»

Τρίτη, 06 Φεβρουαρίου 2018
15:15 - 15:55
Βιβλιοθήκη Λατσείου

Παρουσίαση βιβλίου στο 3γ. Η συγγραφέας Μαρία Ζαχαριουδάκη θα παρουσιάσει το βιβλίο της «Η κ. Ανακύκλωση και η περιπέτεια των σκουπιδιών».

Θέμα: Ανακύκλωση