Δανεισμός

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική. Η διάρκεια δανεισμού είναι μία εβδομάδα και οι μαθητές μπορούν να δανειστούν για την περίοδο αυτή ένα ελληνικό και ένα αγγλικό βιβλίο. Ο δανεισμός και η επιστροφή βιβλίων γίνεται την ώρα Βιβλιοθήκης αλλά και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
Σε περίπτωση που ένα βιβλίο χαθεί ή καταστραφεί πρέπει να αντικατασταθεί με τον ίδιο τίτλο, αν κυκλοφορεί, ή αν δεν κυκλοφορεί, από κάποιο άλλο καινούργιο βιβλίο.