Πρόγραμμα 2ης και 3ης τάξης

Οι τάξεις 2η & 3η επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη όπως ορίζεται από το πρόγραμμά τους μία φορά την εβδομάδα.
Εκτός από την ελεύθερη ανάγνωση βιβλίων, το δανεισμό, την εκπόνηση απλών εργασιών, καθώς και την ανάγνωση παραμυθιού από τους βιβλιοθηκονόμους, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ειδικά προγράμματα παρουσίασης θεμάτων που τα ενδιαφέρουν, καθώς και να συζητούν με συγγραφείς βιβλίων και εικονογράφους.
Τα θέματα που συνήθως απασχολούν τα παιδιά αυτών των τάξεων είναι: Δεινόσαυροι, Ελληνική Μυθολογία, Δόντια-Διατροφή, Γεωγραφία (Ελλάδα), Αρχαία Ελλάδα, Πόλη-Συνοικία, Ζώα.
Πρόγραμμα Πληροφοριακής παιδείας (Information Literacy)
Για τις τάξεις 2η και 3η η Βιβλιοθήκη γίνεται ένα εργαστήριο ανάπτυξης δεξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας, με την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης, εντοπισμού και αξιολόγησης της πληροφορίας από έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές. Αυτό γίνεται με την εξοικείωση των παιδιών με το υλικό της βιβλιοθήκης και τη σύνθεση εργασιών (projects) που βασίζονται σε βιβλιογραφική έρευνα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα προκαταρκτικό στάδιο με θεωρία και ασκήσεις και καταλήγει στην εκπόνηση μιας εργασίας με θέματα που έχουν αποφασιστεί σε συνεργασία με τους συμβούλους των τάξεων.

2η τάξη - Θέμα Εργασίας: Τα Φυτά

Δεξιότητες:
*Ευρύτερες-στενότερες έννοιες, λέξη «κλειδί»
*Εγκυκλοπαίδειες και πληροφοριακή αναζήτηση-λήμμα/θέμα, αλφαβητική διάταξη
*Εκπόνηση εργασίας και προφορική παρουσίαση

3η τάξη - Θέματα Εργασίας: Ζώα, Καιρός

Δεξιότητες:
*Στοιχεία σελίδας τίτλου (συγγραφέας, τίτλος, ταξινομικός αριθμός)
*Εγκυκλοπαίδειες (αλφαβητική διάταξη, οργάνωση σε τόμους, μηχανισμός εντοπισμού λήμματος)
*Γνωριμία με το δεκαδικό σύστημα Dewey
*Εκπόνηση εργασίας και προφορική παρουσίαση