Πρόγραμμα 4ης τάξης

Η 4η τάξη επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη, όπως ορίζεται από το πρόγραμμά της, μία φορά την εβδομάδα. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν και να δανειστούν βιβλία που τους ενδιαφέρουν και να ετοιμάσουν εργασίες για παρουσίαση στους συμμαθητές τους. Στην 4η τάξη προχωρούν στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων «Πληροφοριακής Παιδείας», της δυνατότητας δηλαδή αναζήτησης, εντοπισμού και αξιολόγησης της πληροφορίας που χρειάζονται.
Οι μαθητές ασκούνται στη χρήση και τον τρόπο οργάνωσης του υλικού της βιβλιοθήκης καθώς και στη βιβλιογραφική έρευνα για την αντιμετώπιση ερευνητικής εργασίας.
Το ερευνητικό θέμα που θα απασχολήσει την 4η τάξη κατά τη φετινή σχολική χρονιά είναι: «Η καθημερινή ζωή στην Αρχαία Ελλάδα».
Αναλυτικά οι δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω ασκήσεων είναι:
*Η φιλοσοφία οργάνωσης του υλικού της βιβλιοθήκης, μέσω του Ταξινομικού Συστήματος Dewey, και ο εντοπισμός του
*H χρήση των εγκυκλοπαιδειών για τον εντοπισμό πληροφοριών
*Βιβλιογραφία και τεκμηρίωση των πηγών
*Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας
*Αξιολόγηση παρουσιάσεων βάσει ερωτηματολογίου