Πρόγραμμα 5ης & 6ης τάξης

Οι τάξεις 5η και 6η επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη μία φορά το δεκαπενθήμερο. Όπως και οι προηγούμενες τάξεις, διαβάζουν και δανείζονται βιβλία. Οι μαθητές δουλεύουν αρκετά με τους Η/Υ για να κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο και να συνθέσουν τις εργασίες τους. Στις τάξεις αυτές δίνεται έμφαση στην εφαρμογή των δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, μέσω της εκπόνησης εργασιών που είναι λιγότερο κατευθυνόμενες, και της χρήσης πολλαπλών πηγών.
Το ερευνητικό θέμα για την 5η τάξη είναι «Οι Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και για την 6η «Τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου».
*Δεξιότητες που αναπτύσσονται:
*Γνωριμία με τον on-line κατάλογο και χρήση του
*Εντοπισμός βιβλίων (σύστημα Dewey)
*Εντοπισμός πληροφοριών στις εγκυκλοπαίδειες, τα βιβλία και το διαδίκτυο (ευρύτερες-στενότερες έννοιες, λέξη «κλειδί», λήμμα, βιβλιογραφία)
*Εκπόνηση και παρουσίαση της εργασίας στο CMS
*Προφορική παρουσίαση της εργασίας παρουσία και του δασκάλου της τάξης.
Έχοντας ολοκληρώσει την ανάπτυξη ενός αριθμού ερευνητικών δεξιοτήτων και έχοντας δημιουργήσει μια ουσιαστική σχέση με τη βιβλιοθήκη και τις πηγές πληροφόρησης, οι μαθητές είναι πλέον προετοιμασμένοι για τα περαιτέρω βήματα που θα γίνουν στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.