Η 1η τάξη επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη όπως ορίζεται από το πρόγραμμά της μία φορά την εβδομάδα. Με τους μαθητές συζητάμε στο ξεκίνημα της χρονιάς για τα ενδιαφέροντά τους και τους βοηθάμε να επιλέξουν το  βιβλίο που θα δανειστούν  τοποθετώντας πολλά βιβλία για την ηλικία τους σε χώρο προβολής βιβλίων.
Στο τέλος της ώρας βιβλιοθήκης γίνεται ανάγνωση ή αφήγηση παραμυθιού από τους βιβλιοθηκονόμους και μερικές φορές από τα ίδια τα παιδιά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
Την άνοιξη, που χρονικά ξέρουμε ότι όλα τα παιδιά μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν, ξεκινάει η εκπόνηση της εργασία. Τα παιδιά παίρνουν ένα φάκελο από τη Βιβλιοθήκη, τον διακοσμούν, γράφουν τα στοιχεία τους και σε αυτόν τοποθετείται όλη η δουλειά που γίνεται για τη σταδιακή επεξεργασία του υλικού. Ο φάκελος παραμένει στη Βιβλιοθήκη και μπορούν να τον πάρουν στο τέλος της χρονιάς.
Οι μαθητές Γίνονται «μικροί εξερευνητές» και αναλαμβάνουν Αποστολή Εξερεύνησης Ταυτότητας Βιβλίων. Έτσι αποκτούν τις εξής δεξιότητες:
*Γνωριμία με τα στοιχεία ταυτότητας κάθε βιβλίου (τίτλο, συγγραφέα, εκδότη, εικονογράφο, ταξινομικό αριθμό)
*Κατανόηση κειμένου με απλές ερωτήσεις.
*Προφορική παρουσίαση εργασίας στην τάξη
Όταν ολοκληρώσουν την αποστολή τους παίρνουν τη σφραγίδα του «Εξερευνητή της Βιβλιοθήκης».

Εκτός από την ελεύθερη ανάγνωση βιβλίων, το δανεισμό, την εκπόνηση απλών εργασιών, καθώς και την ανάγνωση παραμυθιού από τους βιβλιοθηκονόμους, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ειδικά προγράμματα παρουσίασης θεμάτων που τα ενδιαφέρουν, καθώς και να συζητούν με συγγραφείς βιβλίων και εικονογράφους.