Η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει 08.00 -16.00 στις 11/04/16

Τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει 08.00 -16.00 λόγω των Δελτείων.