Στις 22-04-16 η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει 08:15 - 16:00

Την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει 08:15 - 16:00.