Εκδηλώσεις/Νέα

Οκτώβριος 2017


Μουσικό διάλειμμα στη Βιβλιοθήκη

Την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017, στο μεγάλο διάλειμμα (12:45-13:25) ο μαθητής της Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού Ερρίκος Φούρλας ερμήνευσε στην κιθάρα τα έργα των:

-J. S. Bach: Prelude BWV 998

-I. Albeniz: Asturias

-H. Villa-Lobos: Etude n. 1

-L.Brouwer: Danza Caracteristica

Ερρίκος Φούρλας