Ρητορικός Διαγωνισμός 3 Ιεραρχών

Ρητορικός Διαγωνισμός 3 Ιεραρχών

Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017, η Βιβλιοθήκη φιλοξένησε τους μαθητές των τμημάτων Α1-Α7 του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους που προηγείται της συγγραφής του  Ρητορικού Διαγωνισμού των Τριών Ιεραρχών.

Ρητορικός Διαγωνισμός 3 Ιεραρχών