Δανεισμός

Δανεισμός στη Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν και να δανειστούν ένα ελληνικό ή  ένα αγγλικό βιβλίο, μια φορά την εβδομάδα και η διάρκεια δανεισμού είναι 7 ημέρες. Ο δανεισμός και η επιστροφή των βιβλίων γίνεται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για κάθε τμήμα όπως ορίζεται από το πρόγραμμά του Νηπιαγωγείου. Τα βιβλία μεταφέρονται και επιστρέφονται στη Βιβλιοθήκη μέσα στην ειδική τσάντα δανεισμού που διαθέτουν οι μαθητές. Σε περίπτωση που ένα βιβλίο χαθεί ή καταστραφεί πρέπει να αντικατασταθεί με τον ίδιο τίτλο, αν κυκλοφορεί, ή αν δεν κυκλοφορεί, από κάποιο άλλο καινούργιο βιβλίο που θα προτείνει η Βιβλιοθήκη , σύμφωνα με τις ανάγκες της. Η Βιβλιοθήκη δεν δέχεται χρηματικό ποσό.