Λειτουργία και στόχοι

Συλλογή Βιβλιοθήκης /Δραματοποίηση παραμυθιού

Η Βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου εξυπηρετεί τους μαθητές και το  εκπαιδευτικό προσωπικό. Κύριοι στόχοι της είναι η εξοικείωση των παιδιών με το ελεύθερο ανάγνωσμα και  με τη χρήση της Βιβλιοθήκης (δανεισμός) . Απώτερος στόχος είναι η  δημιουργία μελλοντικών βιβλιόφιλων. Οι μαθητές  έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιλεγμένες παρουσιάσεις και δράσεις από ανθρώπους του χώρου του βιβλίου (συγγραφείς, εικονογράφους κ.α ) διοργανωμένες από την Βιβλιοθήκη. Παράλληλα γίνεται  ανάγνωση ή αφήγηση παραμυθιού από τους βιβλιοθηκονόμους.  Υπεύθυνοι για το δανεισμό,  τη χρήση της  Βιβλιοθήκης, τον εμπλουτισμό της συλλογής  καθώς και την επεξεργασία του υλικού είναι οι βιβλιοθηκονόμοι