Συλλογή και εξοπλισμός

Συλλογή και εξοπλισμός/The very hungry caterpillar

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης του Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς» αποτελείται από 4300 ελληνικά και αγγλικά βιβλία καθώς και οπτικοακουστικό υλικό ταξινομημένο με το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης Dewey. Στο χώρο της βρίσκονται επιτραπέζια παιχνίδια και τρισδιάστατο υλικό για την ψυχαγωγία των μαθητών. Παράλληλα, στη Βιβλιοθήκη υπάρχει διαθέσιμο προς δανεισμό εποπτικό υλικό γύρω από  διάφορα θέματα για την υποστήριξη των projects καθώς  και τα προγραμματιζόμενα ρομπότ δαπέδου, Bee bots.