Εισαγωγή Μαθητών στην Α' Δημοτικού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στην 1η Δημοτικού γίνεται με ΚΛΗΡΩΣΗ.

Αιτήσεις για συμμετοχή στην κλήρωση, γίνονται δεκτές από την ημέρα γέννησης των υποψηφίων, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του έτους που θα αρχίσει η φοίτησή τους.

Στη συνέχεια οι γονείς, που έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής του παιδιού τους στα Δημοτικά Σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών, Κολλέγιο Ψυχικού) πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών και να ανανεώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή του παιδιού τους στη διαδικασία εισαγωγής, ένα έτος πριν από την ημερομηνία που το παιδί τους θα αρχίσει τη φοίτησή του στο Δημοτικού Σχολείο, και συγκεκριμένα από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου.

Κατά την διαδικασία της ανανέωσης του ενδιαφέροντος πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 60 Ευρώ στο Λογιστήριο του Σχολείου.

Η κλήρωση διεξάγεται εντός του Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα για την εισαγωγή παιδιών στην Α΄ Δημοτικού, η κλήρωση θα διεξαχθεί στο Μποδοσάκειο Δημοτικό Σχολείο (Κάντζα) :

το Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

10:00 π.μ. (γενική) , 11:00 π.μ. (αποφοίτων)

Αιτήσεις για την συμμετοχή στην κλήρωση γίνονται μέχρι την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 αφού προηγουμένως καταβληθεί στο Λογιστήριο του Κολλεγίου στο Ψυχικό το ποσό των 60 Ευρώ.

Για την κατανομή των μαθητών/μαθητριών σε ένα από τα δύο Σχολεία (Κολλέγιο Αθηνών ή Κολλέγιο Ψυχικού) η Διεύθυνση λαμβάνει κατά το δυνατόν υπόψη της την προτίμηση των γονέων, επιφυλάσσεται όμως να κατανείμει τα παιδιά ανάλογα και με τις διαθέσιμες σε καθένα από τα δύο Σχολεία θέσεις. Στην κατανομή αυτή προτεραιότητα έχουν τα αδέλφια.

Οι μαθητές/μαθήτριες θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο του ιδίου Σχολείου, στο οποίο θα τοποθετηθούν στην 1η Δημοτικού. Αλλαγή Σχολείου από το Κολλέγιο Αθηνών στο Κολλέγιο Ψυχικού μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την Α΄ Λυκείου μόνο στην περίπτωση που ο μαθητής/η μαθήτρια θα επιλέξει και θα εισαχθεί, στο πρόγραμμα International Baccalaureate (Ι.Β.) το οποίο είναι ενταγμένο στο Κολλέγιο Ψυχικού.