Επετειακά Reunions-Class Reunion Giving

Με την ευκαιρία των reunions, οι τάξεις προσπαθούν να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στο Fund Drive.

Ιδιαίτερα οι τάξεις που γιορτάζουν τα 25 ή τα 50 χρόνια από την αποφοίτησή τους (Reunion Year) ενθαρρύνονται να θέσουν έναν υψηλότερο στόχο, όπως η εξασφάλιση μίας πλήρους 6ετούς υποτροφίας (φοίτηση σε Γυμνάσιο – Λύκειο). Πρωτεργάτες της προσπάθειας αυτής είναι οι Class Agents της κάθε τάξης σε συνεργασία πάντα με το Fund Drive.