Δωρεά σε τραπεζικό λογαριασμό

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να στηρίξετε το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Σχολείου μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία, χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες. Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά. Τα στοιχεία που δηλώνετε θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση της απόδειξης δωρεάς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα καταχωρηθούν ή επικαιροποιήσουν τη βάση δεδομένων μας για να λαμβάνετε επικοινωνία για νέα και δράσεις του Σχολείου μας και του Ε.Ε.Ι. προς στήριξη του Ταμείου Υποτροφιών.
Στοιχεία Δωρεάς
*
Επιθυμώ να ενισχύσω το Κολλέγιο με το ποσό:*
Στοιχεία Επικοινωνίας
*
*
Ιδιότητα*
απαιτείται μόνο για σύνολο ετήσιων δωρεών άνω των €1000
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ελληνικούς χαρακτήρες
*
*
*
*
*
*
Αφορά δωρητές που δεν έχουν κάποια σχέση - αποφοίτου – γονέα – εργαζομένου - με το Ε.Ε.Ι και τα Σχολεία του
Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα Υποκειμένων *