Πρόγραμμα Υποτροφιών 2015-2016*

Αριθμός αιτήσεων 880
Αριθμός μαθητών που είχαν έκπτωση στα δίδακτρα 793
Ποσοστό επί των αιτήσεων 90%
Συνολικό χορηγηθέν ποσό €4.000.100


*Δεν περιλαμβάνονται παιδιά του προσωπικού