Πρόγραμμα Υποτροφιών 2016-2017*

Το 2016-2017 ο αριθμός των μαθητών που είχαν την αρωγή του Ταμείου Υποτροφιών ήταν 830 και το ποσό που διέθεσε το Δ.Σ. € 4.000.000.

 

*Δεν περιλαμβάνονται παιδιά του προσωπικού