Νέα Ελληνικά

Στόχοι:

 • Η κατάκτηση από τους μαθητές της μητρικής γλώσσας και η απόκτηση συνείδησης του επικοινωνιακού λόγου.

 • Η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη λογοτεχνία, ώστε, μέσα από μεθοδική άσκηση, να οδηγούνται σε δημιουργική ανάγνωση, ερμηνεία και κριτική των κειμένων και διεύρυνση της προσωπικής τους εμπειρίας.

 • Η εξοικείωση των μαθητών με την αξιοποίηση της βιβλιοθήκης και η καλλιέργεια των ερευνητικών τους δεξιοτήτων.

 • Η αξιοποίηση των μέσων της σύγχρονης τεχνολογίας, που αποδεικνύονται χρήσιμα για τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.

Για την υλοποίηση των προαναφερθέντων στόχων στις δραστηριότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται:

 • Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της διδακτέας ύλης στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

 • Οι τακτικές συνεδριάσεις των διδασκόντων, όπου συζητούνται διεξοδικά κυρίως θέματα διδακτικής και αξιολόγησης του διδακτικού έργου.

 • Η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων.

 • Οι προσκλήσεις λογοτεχνών και προσώπων που μπορούν να συνεισφέρουν σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση του νεοελληνικού λόγου.

 • Η συγκέντρωση ψηφιακού και οπτικοακουστικού υλικού για τον εμπλουτισμό της διδακτικής διαδικασίας.

 • Η κατάρτιση προγραμμάτων σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη του Σχολείου για την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη λογοτεχνία.

 • Η ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής μαθητών σε πανελλήνιους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.

 • Η διεξαγωγή του ρητορικού διαγωνισμού Χάουλαντ.

 • Η εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών μεθόδων με στόχο την κατανόηση - χρήση νέων τεχνολογιών.

 • Η συνεργασία με τα άλλα Ακαδημαϊκά Τμήματα για την επίτευξη των κοινών εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών στόχων του Κ.Α.

 

Καινοτομίες - Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών πραγματοποιούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη:

 • Ενημέρωση – άσκηση των μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου στη Βιβλιοθήκη σχετικά με τη χρήση εγκυκλοπαιδειών, λεξικών, γραμματολογιών και λογοτεχνικών περιοδικών.
 • Λογοτεχνικές εργασίες στη Βιβλιοθήκη και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου (Α΄ Γυμνασίου : Παραμύθι, Β΄ Γυμνασίου: Διήγημα, Γ΄ Γυμνασίου: Νεοέλληνες Ποιητές). Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν έρευνα και συγκέντρωση υλικού στη Βιβλιοθήκη, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση στην τάξη. Σκοπός των εργασιών είναι η εξοικείωση των μαθητών με τις πηγές και με ολοκληρωμένα λογοτεχνικά έργα, η συνεργασία, η αυτενέργεια και η ευαισθητοποίηση για τη Λογοτεχνία.
 • Συμμετοχή όλων των τάξεων του Γυμνασίου στο πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης «Διαβάζω και Μοιράζομαι». Στα πλαίσια του προγράμματος δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να διαβάσουν δύο-τρία ολοκληρωμένα λογοτεχνικά βιβλία στη διάρκεια του σχολικού έτους, να τα παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους αλλά και σε μαθητές άλλων τμημάτων ή τάξεων μέσω του CMS και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με αυτά.

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες (Smart Boards) που επιτρέπουν στον διδάσκοντα να εντάξει άμεσα στη διδασκαλία κάθε είδους ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, να έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και να εφαρμόζει στρατηγικές μάθησης που αφορούν το σύνολο της τάξης. Mε τη χρήση των διαδραστικών πινάκων αξιοποιούνται από τους διδάσκοντες τα ψηφιοποιημένα εγχειρίδια της Βάσης Γνώσης, το περιεχόμενο των οποίων εμπλουτίζουν με συμπληρωματικό διδακτικό υλικό. Το υλικό των μαθημάτων αναρτάται στη συνέχεια στο CMS, ώστε οι μαθητές να έχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στη μελέτη τους στο σπίτι.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ /LINKS 

http://www.minedu.gov.gr/

Υπουργείο Παιδείας

http://www.pi-schools.gr

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

http://www.e-yliko.gr/

Εκπαιδευτική Πύλη

http://www.greek-language.gr

Πύλη για την ελληνική γλώσσα

http://www.komvos.edu.gr

Ηλεκτρονικά Λεξικά

http://www.snhell.gr/

Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

http://www.potheg.gr

Πολιτιστικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας