Φυσικής Αγωγής

Διασχολικός Προϊστάμενος Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού: Β. Μόσχος
Διασχολικός Συντονιστής Γυμνασίων: Ν. Σμυρνιός
Διασχολική Συντονίστρια Λυκείων: Κ. Κατσίκη

Η Φυσική Αγωγή έχει σκοπό, με τις γυμναστικές, αθλητικές και άλλες κινητικές δραστηριότητες, να αναπτύξει ισόρροπα και αρμονικά τις σωματικές, ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις των μαθητών-τριών και να τους καταστήσει ικανούς να ενταχθούν αρμονικά στο κοινωνικό σύνολο.