Επιλογή πέντε μαθητών από την Δευτεροβάθμια Επιτροπή του Ρητορικού Διαγωνισμού της 25ης Μαρτίου

 

Ψυχικό, 27 Φεβρουαρίου 2018

Από την Δευτεροβάθμια Επιτροπή επελέγησαν οι ακόλουθοι μαθητές:  

1. Ζαχαράκη Μαρία-Χαρά Β2

2. Κωστούλα Ελένη Β3

3. Σαραντόπουλος Ανδρέας Β5

4. Σιέμπου Καλλιόπη Β5

5. Τσάκαλη Ευαγγελία Β6    

Οι μαθητές θα εκφωνήσουν το ρητορικό γύμνασμά τους, στην τελική φάση του Διαγωνισμού, την Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018, ώρα 11:10, στο Θέατρο του Κολλεγίου.    

 

Από την Διεύθυνση