Επιλογή δέκα μαθητών από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή του Ρητορικού Διαγωνισμού της 25ης Μαρτίου

 

Ψυχικό, 7 Φεβρουαρίου 2018

 

Από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή του Ρητορικού Διαγωνισμού της 25ης Μαρτίου επελέγησαν οι ακόλουθοι μαθητές:  

1. Αγγέλικα-Νικήτα Μαρία Β1

2. Βιδάλη Αθηνά Β1

3. Δημοπούλου Αγγελική Β2

4. Ζαχαράκη Μαρία-Χαρά Β2

5. Ζωητού Ασημίνα Β2

6. Καρβούνη Βασιλική Β3

7. Κωστούλα Ελένη Β3

8. Σαραντόπουλος Ανδρέας Β5

9. Σιέμπου Καλλιόπη Β5

10. Τσάκαλη Ευαγγελία Β6    

Οι μαθητές θα εκφωνήσουν το ρητορικό γύμνασμά τους ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 12:45, στην αίθουσα Χωρέμη.       

 

Από την Διεύθυνση