Μαθήματα προετοιμασίας μαθητών Α´ και Β´ Λυκείου για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας

 

Ψυχικό, 5 Οκτωβρίου 2017

 

 

Προς τους γονείς των μαθητών της Α΄ και της Β΄ Λυκείου

 

 

Αγαπητοί γονείς,

 

στο πλαίσιο των απογευματινών μαθημάτων θα λειτουργήσουν τμήματα προετοιμασίας μαθητών της Α΄ και της Β΄ Λυκείου για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας, εφόσον ικανός αριθμός μαθητών δηλώσει συμμετοχή. Τα μαθήματα, που θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή μετά την λήξη των μαθημάτων (15.15-17.00), θα ξεκινήσουν την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017, και θα ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο 2018.

 

Στην περίπτωση που επιθυμείτε ο γιος/η κόρη σας να παρακολουθήσει τα μαθήματα προετοιμασίας για τον Διαγωνισμό, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την συνημμένη δήλωση, η οποία θα πρέπει να επιστραφεί στην Γραμματεία του Λυκείου (κ. Κουτσοπούλου, γραφείο 204) ή να αποσταλεί μέσω φαξ στον αριθμό 210–6729540 μέχρι την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017.

 

Όσοι επιθυμείτε ο γιος/η κόρη σας να χρησιμοποιεί απογευματινό λεωφορείο θα πρέπει να αποστείλετε συμπληρωμένη και την συνημμένη δήλωση μεταφοράς στο Τμήμα Μεταφοράς είτε με fax στον αριθμό 210-6744845 είτε με email στο metafora@haef.gr.

 

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. σε διπλή διαδρομή μετακινούνται δωρεάν ενώ όσοι μαθητές είτε δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. είτε είναι εγγεγραμμένοι σε μονή διαδρομή επιβαρύνονται με ετήσια χρέωση 250€.

 

Από την Διεύθυνση