Εξετάσεις του Κέντρου για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά (CTY Greece) για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος