Εμβολιασμός μαθητών του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

 

Ψυχικό, 4 Οκτωβρίου 2017

 

Προς τους γονείς και τους μαθητές του Λυκείου

 

Ο εμβολιασμός μαθητών του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εμβολιασθούν, θα πραγματοποιηθεί από τον ιατρό του Σχολείου την Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017, στο ιατρείο του Μπενακείου.

 

Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα του εμβολιασμού ο μαθητής πρέπει οπωσδήποτε:

  1. Να προσκομίσει το Βιβλιάριο Υγείας του.
  2. Εάν παρουσιάζει αδιαθεσία, να ενημερώσει τον ιατρό του Σχολείου.

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι, εάν έχει προγραμματισθεί κάποιος άλλος εμβολιασμός, θα πρέπει να ενημερωθεί ο ιατρός που παρακολουθεί τον μαθητή.

 

Από την Διεύθυνση