Εξεταστικό κέντρο για τον 2ο Μαθητικό Διαγωνισμό στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

 

Ψυχικό, 7 Μαρτίου 2018    

 

Προς τους μαθητές του Λυκείου

 

Ο 2ος Μαθητικός Διαγωνισμός στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018, ώρα 10:00 π.μ. – 12:00μ.μ..  

Ως εξεταστικό κέντρο ορίσθηκε το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή 15342, τηλ. 210.600.98.00.    

Όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα.      

 

Από την Διεύθυνση