Ενημέρωση γονέων μαθητών Α´ Λυκείου για το πρόγραμμα International Baccalaureate

 

Ψυχικό, 17 Οκτωβρίου 2017

 

 

Προς τους γονείς των μαθητών της Α΄ Λυκείου

 

 

Αγαπητοί γονείς,

 

όπως γνωρίζετε, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Α΄ Λυκείου οι μαθητές του Κολλεγίου έχουν την δυνατότητα να ακολουθήσουν είτε το Γενικό Λύκειο είτε το Πρόγραμμα International Baccalaureate (Ι.Β.).

Σημαντική είναι η ενημέρωση τόσο των μαθητών της Α΄ Λυκείου όσο και των γονέων τους, ώστε οι μαθητές να επιλέξουν την πιο κατάλληλη γι’ αυτούς κατεύθυνση στην συνέχιση των σπουδών τους.

Την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017, ώρα 18.30, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Χωρέμη ενημερωτική συνάντηση για τους γονείς των μαθητών της Α΄ Λυκείου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Ι.Β. κατά το επόμενο σχολικό έτος.  

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

 

          Από την Διεύθυνση