Ανακοίνωση για την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

 

Ψυχικό, 12 Φεβρουαρίου 2018

 

 

Προς τους γονείς των μαθητών Γυμνασίων-Λυκείων

Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού

 

 

Αγαπητοί γονείς,

 

Τα τελευταία χρόνια, την Παρασκευή, πριν από την Καθαρά Δευτέρα, έχουν πραγματοποιηθεί επεισόδια από μαθητές άλλων σχολείων στο χώρο έξω από την Κεντρική Πύλη καθώς επίσης και τις άλλες πύλες του campus του Κολλεγίου.

 

Την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά και για την ασφάλεια των μαθητών μας έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα από το Σχολείο. Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών πιθανές άδειες εξόδου πριν από την λήξη του προγράμματος θα δοθούν σε μαθητές, μόνον εφόσον οι ίδιοι οι γονείς παραλάβουν τα παιδιά τους από το Σχολείο. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, παρακαλείσθε να αποστείλετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την συνημμένη δήλωση.

 

Επίσης, την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018, δεν θα πραγματοποιηθούν η Ενισχυτική Διδασκαλία, η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη και οι άλλες δραστηριότητες Γυμνασίων και Λυκείων, τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών, Αθλητικών και Μουσικής των Ειδικών Προγραμμάτων καθώς και οι προπονήσεις των Αντιπροσωπευτικών Ομάδων.    

 

Από την Διεύθυνση