Απογευματινό μάθημα Ρομποτικής

 

Ψυχικό, 16 Ιανουαρίου 2018

 

Προς τους γονείς των μαθητών Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου

 

  

Αγαπητοί γονείς,

 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και Άλλων Δραστηριοτήτων την Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018, θα ξεκινήσει απογευματινό μάθημα Ρομποτικής για τους μαθητές της Α΄, της Β΄ και της  Γ’ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού, εφόσον ικανός αριθμός μαθητών δηλώσει συμμετοχή. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η σχεδίαση, η κατασκευή και ο προγραμματισμός ρομπότ της σειράς “Lego Mindstorms”. Οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στον Εθνικό Διαγωνισμό World Robot Olympiad. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, από τις 15:15 έως τις 17:00, στην αίθουσα Η/Υ 304  (Μπενάκειο, 3ος όροφος).  

 

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχει ο γιος/η κόρη σας στο απογευματινό μάθημα Ρομποτικής, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την συνημμένη δήλωση, η οποία θα πρέπει να επιστραφεί στην Γραμματεία του Λυκείου (κ. Κουτσοπούλου, γραφείο 204) ή να αποσταλεί μέσω φαξ στον αριθμό 210–6729540 μέχρι την Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018.

 

Όσοι επιθυμείτε ο γιος/η κόρη σας να χρησιμοποιεί απογευματινό λεωφορείο, θα πρέπει να αποστείλετε συμπληρωμένη και την δήλωση μεταφοράς στο Τμήμα Μεταφοράς είτε με fax στον αριθμό 210-6744845 είτε με email στο metafora@haef.gr.

 

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. σε διπλή διαδρομή μετακινούνται δωρεάν, ενώ οι μαθητές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. ή είναι εγγεγραμμένοι σε μονή διαδρομή επιβαρύνονται με ετήσια χρέωση 250€.

 

 

Από την Διεύθυνση