Απογευματινό μάθημα Ελεύθερου Σχεδίου

 

Ψυχικό, 8 Δεκεμβρίου 2017

Προς τους γονείς των μαθητών Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου

 

 

 

Αγαπητοί γονείς,

 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και Άλλων Δραστηριοτήτων την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017, θα ξεκινήσει απογευματινό μάθημα Ελεύθερου Σχεδίου για τους μαθητές της Α΄, της Β΄ και της  Γ’ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού, εφόσον ικανός αριθμός μαθητών δηλώσει συμμετοχή. Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη-παρατήρηση και ο σχεδιασμός συνθέσεων και εκμαγείων εκ του φυσικού. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, από τις 15:15 έως τις 17:00, στην αίθουσα 308 (Μπενάκειο, 3ος όροφος).  

 

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχει ο γιος/η κόρη σας στο απογευματινό μάθημα Ελεύθερου Σχεδίου, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την συνημμένη δήλωση, η οποία θα πρέπει να επιστραφεί στην Γραμματεία του Λυκείου (κ. Κουτσοπούλου, γραφείο 204) ή να αποσταλεί μέσω φαξ στον αριθμό 210–6729540 μέχρι την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017.

 

Όσοι επιθυμείτε ο γιος/η κόρη σας να χρησιμοποιεί απογευματινό λεωφορείο, θα πρέπει να αποστείλετε συμπληρωμένη και την δήλωση μεταφοράς στο Τμήμα Μεταφοράς είτε με fax στον αριθμό 210-6744845 είτε με email στο metafora@haef.gr.

 

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. σε διπλή διαδρομή μετακινούνται δωρεάν, ενώ οι μαθητές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. ή είναι εγγεγραμμένοι σε μονή διαδρομή επιβαρύνονται με ετήσια χρέωση 250€.

 

 

Από την Διεύθυνση